Skip to main content
Kadra
Potrafimy wywołać uśmiech i zaangażowanie u naszych małych podopiecznych!
Kadra pedagogiczna w przedszkolu Prymus odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu rozwoju dzieci. Dzięki swojej wiedzy, empatii i zaangażowaniu tworzy inspirujące środowisko, w którym maluchy rozwijają swoje umiejętności i rozbudzają ciekawość świata.

Zróżnicowanie kadrowe
nauczycieli
i specjalistów

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Kadrę przedszkola tworzą kreatywni, pełni pasji i ciepła nauczyciele, którzy dbają o przyjazną atmosferę w przedszkolu. W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje zawodowe wymagane przez MEN, niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Nauczyciele realizują program edukacyjny zgodny z podstawą programową rozszerzony o autorski program edukacji językowej, zdrowotnej i matematycznej Przedszkola Prymus.

Nauczyciele języka angielskiego

Przedszkole zatrudnia dwóch nauczycieli języka angielskiego w pełnym wymiarze czasu, którzy prowadzą codziennie zajęcia językowe w każdej grupie. Nauczyciele posiadają wykształcenie filologiczne i specjalizują się w nauczaniu dzieci.

Specjaliści

  • Trener zajęć sportowych
  • Instruktor tańca
  • Instruktor gry w szachy
  • Logopeda
  • Psycholog
  • Pielęgniarka